பூலாம்பாடி இருந்து புதிய 6 வழி தடத்தில் அரசு பேருந்து இன்று முதல் இயக்கப்படுகிறது

MTC, SETC, TNSTC, டி. என். எஸ். டி. சி
பூலாம்பாடி TO கோவை via சேலம்

பூலாம்பாடி TO சென்னை

பூலாம்பாடி TO நாமக்கல்

பூலாம்பாடி TO தஞ்சாவூர்

பூலாம்பாடி TO கள்ளக்குறிச்சி

பூலாம்பாடி TO முசிறி

இன்று முதல் இயக்கப்படுகிறது
0 comments… add one

Leave a Comment

%d bloggers like this: