கோவை இல் இருந்து சேலம் செல்லும் TNSTC பேருந்து கால அட்டவணை 1 to 1(இடை விடாத) சேவை

TNSTC
கோவை இல் இருந்து சேலம் செல்லும் TNSTC பேருந்து கால அட்டவணை 1 to 1(இடை விடாத) சேவை TNSTC சேலம் பிரிவு மற்றும் கோவை பிரிவு மூலம் இயக்கப்படுகிறது .TNSTC பேருந்து போக்குவரத்து துறையின் கீழ் அரசுக்கு சொந்தமானது.

TNSTC என்பது தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து கழகம் ,கோவை மற்றும் சேலம் பேருந்து சேவையில் இந்த இடைவிடாத சேவையை மதிப்பு மிக்க சேவையாக இயக்குகின்றனர் .கோவை இல் இருந்து சேலம் மத்திய புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு செல்ல 3 மணி நேரம் ஆகும்.

கோவை உற்பத்தி மையமாக உள்ளது மற்றும் சேலம் தமிழ்நாட்டின் இரும்பு நகரம் ,இரண்டு நகரங்களுக்கும் அதன் சொந்த நிலை உள்ளது.

இரு நகரங்களுக்கும் அதன் மாவட்ட தலைமையகம் நகர் எல்லையில் உள்ளது,பயணங்களுக்கு இடையிலான தேவையை சேர்க்கிறது .

 

Morning 6:00 AM
Morning 7:20 AM
Morning 9:55 AM
Morning 10:00 AM
Morning 10:30 AM
Afternoon 12:20 PM
Afternoon 1:30 PM
Afternoon 1:40 PM
Afternoon 2:00 PM
Afternoon 2:25 PM
Evening 4:20 PM
Evening 5:05 PM
Evening 7:00 PM
Night 9:45 PM
Night 10:05 PM
Night 10:15 PM

 

 

கோவை சென்ட்ரல் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பயணிகள் பேருந்தில் ஏறி சேலம் டவுன் பேருந்து நிலையத்தில் இறங்கலாம் .இந்த சேவைக்காக இயக்கப்படும் பேருந்து அசோக் லேலண்ட் சாஸ்ஸிஸ் தயாரிக்கப்படும் 3 *2 இருக்கைகள் கொண்ண்ட பேருந்தாகும்.

 
About the author: A Public Transport Enthusiast ! Writing About Namma TNSTC and SETC in this blog !! I am trying to connect with Travel Enthusiast using Public Transport as there regular choice of travel !!

0 comments… add one

Leave a Comment

%d bloggers like this: