தமிழ்நாடு அரசு 2020 மே 31 ஆம் தேதிக்குள் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து சேவைகளை மறுதொடக்கம் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

MTC, SETC, TNSTC
COVID19 பூட்டுதல் காரணமாக 2020 மார்ச் 23 முதல் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பொது பேருந்து போக்குவரத்து சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் இன்னும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லைகளைத் திறப்பதற்கும், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து சேவைகளை மறுதொடக்கம் செய்வதற்கும் தொடர்பு கொள்ளவில்லை. பொது மக்களுக்கான பொது போக்குவரத்து இன்னும் ஸ்டாவில் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படவில்லை.

தற்போதைய சூழ்நிலையின்படி, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து பயணத்தைத் திறக்காதது ஒரு தேர்வுக்கு நல்லது, ஏனெனில் அது பரவலாக பரவுவதைத் தவிர்க்கிறது.
COVID19 ஆக, பூட்டுதல் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து அனோட்டுக்கான பயணத்தை பாதித்துள்ளது.

TNSTC SETC மற்றும் MTC ஆகியவை அவசர அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கும், புலம்பெயர்ந்தோரை ரயில் நிலையங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கும் முக்கியமானவை. டி.என்.எஸ்.டி.சி ஓட்டுநர் நடத்துனர்கள் அதிகாரிகள் பிபிஇ உடன் முழுமையாக பொருத்தப்பட்ட போர் பாதையில் உள்ளனர்.
About the author: A Public Transport Enthusiast ! Writing About Namma TNSTC and SETC in this blog !! I am trying to connect with Travel Enthusiast using Public Transport as there regular choice of travel !!

0 comments… add one

Leave a Comment

%d bloggers like this: