டி.என்.எஸ்.டி.சி மற்றும் எஸ்.இ.டி.சி ஆகியவை 2021 ஜூலை 5 முதல் பஸ் சேவைகளை மீண்டும் தொடங்க உள்ளன

MTC, SETC, TNSTC
ஜூலை 5, 2021 முதல் டிஎன்எஸ்டிசி மற்றும் எஸ்இடிசி ஆகியவை பஸ் சேவைகளை மீண்டும் இயக்க, பஸ் சேவைகள் அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் இயக்கப்படுகின்றன. முன்னதாக அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் பஸ் சேவைகளை இயக்க மாநிலத்தில் கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன.

ஆரம்பத்தில், பஸ் சேவைகள் 4 மாவட்டங்களுக்கு மட்டுமே இயக்கப்பட்டன, பின்னர் அவை COVID தொற்று அதிகமாக இருந்த 11 மாவட்டங்களைத் தவிர 27 மாவட்டங்களாக உயர்த்தப்பட்டன.

அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் பஸ் சேவைகளை மீண்டும் தொடங்குவது பொதுமக்களுக்கு வேலைக்காக பயணம் செய்வதில் பெரும் நிவாரணமாக இருக்கும். டி.என்.எஸ்.டி.சி மற்றும் எஸ்.இ.டி.சி இயந்திர பிரிவுகள் 2021 ஜூலை 5 முதல் பேருந்துகளை இயக்க முழு வீச்சில் உள்ளன.

பேருந்துகளை பராமரிப்பதற்காக டி.என்.எஸ்.டி.சி மற்றும் எஸ்.இ.டி.சி யின் இயந்திர குழுவுக்கு நாங்கள் வணக்கம் செலுத்துகிறோம், அவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்காத டி.என்.எஸ்.டி.சி மற்றும் எஸ்.இ.டி.சி பஸ் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவற்ற ஹீரோக்கள்.

பயணத்தின் போது எப்போதும் முகமூடி அணிந்து, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு சானிட்டீசரை அடிக்கடி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற கட்டளையை தமிழக அரசு செய்துள்ளது.

நாம் முன்னேறி பாதுகாப்பாக இருப்போம், எனவே நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் பூட்டுதல்கள் மற்றும் மன அழுத்தங்கள் எதுவும் இல்லை. சமூக தொலைதூர மாஸ்க் மற்றும் சானிடைசர் இந்தியாவை COVID க்காக போராடச் செய்யலாம்.
About the author: A Public Transport Enthusiast ! Writing About Namma TNSTC and SETC in this blog !! I am trying to connect with Travel Enthusiast using Public Transport as there regular choice of travel !!

0 comments… add one

Leave a Comment

%d bloggers like this: