கோயம்புத்தூர் – கொடைக்கானலா TNSTC Non AC பேருந்து சேவை கால அட்டவணை மற்றும் தகவல்.

TNSTC, கோயம்புத்தூர், கொடைக்கானல்
கோயம்பேட்டில் இருந்து பொள்ளாச்சி, உடுமலைப்பேட்டை, பழனி வழியாக கொடைக்கானலுக்கு டிஎன்எஸ்டிசி தினசரி பேருந்து சேவையை இயக்குகிறது. பேருந்து சேவையானது ஏசி அல்லாத சேவையாக இயக்கப்படுகிறது.

கோயம்புத்தூரில் இருந்து பொள்ளாச்சி, உடுமலைப்பேட்டை, பழனி வழியாக கொடைக்கானலுக்கு TNSTC அரசு ஏசி அல்லாத பேருந்து சேவை கால அட்டவணையை கீழே காணவும்.

காலை 10:00 மணி

கோயம்புத்தூரில் இருந்து கொடைக்கானலுக்கு பயண நேரம் 6 மணி நேரம், போக்குவரத்து மற்றும் சாலை நிலைமைகள் காரணமாக தூரத்தை முடிக்க எடுக்கும் நேரம் மாறுபடலாம். கோயம்புத்தூரில் இருந்து கொடைக்கானலுக்கு பேருந்து சேவை 172 கிலோமீட்டர் தூரம் செல்கிறது.

தற்போது, பேருந்து சேவையில் ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு இல்லை, ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவுகளுக்கு www.tnstc.in ஐப் பார்வையிடவும்.

மேலும் செய்திகள் மற்றும் தகவல்களுக்கு எங்கள் வலைப்பதிவு www.mytnstcblog.com ஐப் பார்வையிடவும்
About the author: A Public Transport Enthusiast ! Writing About Namma TNSTC and SETC in this blog !! I am trying to connect with Travel Enthusiast using Public Transport as there regular choice of travel !!

0 comments… add one

Leave a Comment

%d bloggers like this: