ஆகஸ்ட் 1 முதல் பஸ் சேவைகளின் செயல்பாட்டைத் தொடங்க TNSTC எதிர்பார்க்கிறது

MTC, SETC
தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்துக் கழகம் பஸ் சேவைகளின் செயல்பாட்டைத் திட்டமிடத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, பஸ் சேவைகள் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களின்படி இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பேருந்து போக்குவரத்தை விரும்புவதால், போக்குவரத்து சேவை விரைவாக மீண்டும் தொடங்கப்படும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம், பொது போக்குவரத்து அமைப்பின் உதவியுடன் தொலைதூர இடத்திற்கு கூட எளிதாக அணுகக்கூடிய ஒரே மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது.

தற்போதைய சூழ்நிலையின்படி, மாநிலத்தில் பஸ் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். பஸ் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் 2020 ஜூன் மாதத்தில் தொடங்கியபடி பேருந்து நடவடிக்கைகளை மண்டலங்களாகப் பிரிப்பதன் அடிப்படையில் இருக்கும்.

மாநிலத்தின் உள்துறை கிராமங்களுக்கு கூட COVID19 வழக்குகள் அதிகரித்துள்ளதால் பஸ் மற்றும் ரயில் சேவைகள் மாநிலத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணைப்படி தற்போது பொது போக்குவரத்து மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து ஜூலை 31 வரை நிலைத்திருக்கிறது.

மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு வெளியிட்ட சுகாதார வழிகாட்டுதல்களின்படி மாநிலத்தில் மீட்டெடுக்கப்பட்ட பொது போக்குவரத்தை mytnstc.com இல் நாங்கள் வரவேற்கிறோம்.

TNSTC SETC MTC பற்றிய சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளுக்கு எங்களை mytnstc.com/blog இல் பார்வையிடவும்
0 comments… add one

Leave a Comment

%d bloggers like this: