ஊட்டி மற்றும் கோயம்புத்தூருக்கு இடையிலான டி.என்.எஸ்.டி.சி பஸ் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன

TNSTC, கோயம்புத்தூர், கோவை
ஊட்டி மற்றும் கோயம்புத்தூருக்கு இடையிலான டி.என்.எஸ்.டி.சி பஸ் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. எந்தவொரு முன்னெச்சரிக்கையும் இல்லாமல் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் இந்த இடங்களுக்கு வருவதால், ஊட்டி மற்றும் கோயம்புத்தூர் இடையிலான பேருந்து சேவைகள் நிறுத்தப்படுகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பேருந்து சேவைகள் இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் இயங்கத் தொடங்கியுள்ளன. இந்த சேவை மீண்டும் ஜூன் 1, 2020 அன்று தொடங்கியது, tnstc 60% பயணிகளுடன் 50% பேருந்துகளை இயக்குகிறது.

தொழிலாளர்களை மட்டும் ஏற்றி வருவதற்காக தினமும் காலை மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து உதகைக்கு 7 பேருந்துகளும், மாலை மேட்டுப்பாளையத்திற்கு 3 பேருந்துகளும் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

TNSTC SETC MTC இல் சமீபத்திய செய்திகளுக்கு எங்கள் வலைத்தளமான www.mytnstcblog.com ஐப் பார்வையிடவும்
About the author: A Public Transport Enthusiast ! Writing About Namma TNSTC and SETC in this blog !! I am trying to connect with Travel Enthusiast using Public Transport as there regular choice of travel !!

0 comments… add one

Leave a Comment

%d bloggers like this: