டி.என்.எஸ்.டி.சி நடத்துனர் பயணிகள் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு மாத சம்பளத்தை செலவிடுகிறார்

MTC, SETC, TNSTC, டி. என். எஸ். டி. சி
ஒரு டி.என்.எஸ்.டி.சி நடத்துனர் பயணிகளுக்கு ஒரு மாத சம்பளத்தை பாதுகாப்பு முகமூடிகளில் செலவிட்டார். கட்டம் முறையில் திறக்கப்படுவதன் ஒரு பகுதியாக TNSTC சேவையை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. ஜூன் 1 முதல் தமிழ்நாட்டில் பேருந்து நடவடிக்கைகள் மீண்டும் தொடங்கின.

டி.என்.எஸ்.டி.சி தனது 50% பேருந்துகளுடன் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியுள்ளது மற்றும் பயணிகள் திறன் ஒவ்வொரு பஸ்ஸிலும் இடமளிக்க மொத்த பேக்ஸில் 60% ஆகும். ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துனர்கள் 100% சமூக தூர விதிமுறைகளை பராமரிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். பயணிகள் சமூக தூரத்தை பராமரிக்கவும், பயணத்தின் போது பாதுகாப்பு முகமூடிகளைப் பயன்படுத்தவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

TNSTC SETC MTC இல் சமீபத்திய செய்திகளுக்கு எங்கள் வலைத்தளமான www.mytnstcblog.com ஐப் பார்வையிடவும்
About the author: A Public Transport Enthusiast ! Writing About Namma TNSTC and SETC in this blog !! I am trying to connect with Travel Enthusiast using Public Transport as there regular choice of travel !!

0 comments… add one

Leave a Comment

%d bloggers like this: