கோயம்புத்தூரில் இருந்து சென்னைக்கு SETC AC சொகுசு இருக்கை மற்றும் ஸ்லீப்பர் பேருந்து சேவை

Chennai, Coimbatore, SETC
SETC கோயம்புத்தூரில் இருந்து சென்னைக்கு தினசரி ஏசி சீட்டர் மற்றும் ஸ்லீப்பர் சொகுசு பேருந்து சேவைகளை இயக்குகிறது.

சேவைக்கு பயன்படுத்தப்படும் பஸ் புஷ்பேக் இருக்கை, தூங்கும் படுக்கை, USB சார்ஜிங் போர்ட்கள், படிக்கும் விளக்குகள் போன்ற வசதிகளைக் கொண்டிருக்கும்.

SETC AC இருக்கை மற்றும் ஸ்லீப்பர் சொகுசு பேருந்து சேவை கால அட்டவணையை கீழே காணவும்.

  • 2:30 PM
  • 7:00 PM
  • 9:30 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
  • 10:30 PM
  • 11:35 PM

www.tnstc.in என்ற இணையதளத்திற்குச் சென்று அட்டவணையை ஆன்லைனில் முன்கூட்டியே பதிவு செய்யலாம்

TNSTC, SETC, KSRTC, PRTC, TSRTC, APSRTC பற்றிய கூடுதல் செய்திகளுக்கு mytnstc.com என்ற இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.
About the author: A Public Transport Enthusiast ! Writing About Namma TNSTC and SETC in this blog !! I am trying to connect with Travel Enthusiast using Public Transport as there regular choice of travel !!

0 comments… add one

Leave a Comment

%d bloggers like this: