திருவண்ணாமலையிலிருந்து திருப்பூருக்கு TNSTC EAC AC சொகுசு பேருந்து சேவை நேர அட்டவணை

TNSTC
திருவண்ணாமலையிலிருந்து திருப்பூருக்கு TNSTC தினசரி 2 EAC AC சொகுசு பேருந்து சேவைகளை இயக்குகிறது. பேருந்து சேவையில் ஏர் கண்டிஷனிங், மொபைல் சார்ஜிங் போர்ட்கள் மற்றும் வசதிகள் உள்ளன.

திருவண்ணாமலையிலிருந்து திருப்பூருக்கு TNSTC EAC AC சொகுசு பேருந்து சேவை நேர அட்டவணையை கீழே காணவும்.

  • 12.50 pm
  • 9.30 pm

திருவண்ணாமலை மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பேருந்து சேவை இயக்கப்படும்.திருவண்ணாமலைக்கு வரும் பயணிகளுக்கும், பக்தர்களுக்கும் பேருந்து சேவை மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது.

TNSTC பற்றிய கூடுதல் செய்திகள் மற்றும் தகவல்களுக்கு mytnstc.com இல் எங்களைப் பார்வையிடவும்
About the author: A Public Transport Enthusiast ! Writing About Namma TNSTC and SETC in this blog !! I am trying to connect with Travel Enthusiast using Public Transport as there regular choice of travel !!

0 comments… add one

Leave a Comment

%d bloggers like this: